top of page

​ Idle Theater Vol.7 "Technology and Expression"

Held on Friday, July 8, 2016

Performer:

Yusaku Mochizuki
chatter
AYUMI
Daggle KOMEI
Arai Shaw
Takaro Matsumura
Kensuke Hoshi
Takebe

MC: Yosuke Meguro, Tomohiro Kobayashi

​ Idle Theater Vol.8 "Generation and Era"

Held on Tuesday, August 30, 2016

Performer:

Juggler KaNaTa
Juggler Laby
Tomohiro Kobayashi
Wasshoi Yuta
Jun Yaguchi
Itsuki Someya
Rika Megumi
Kohei Yamashita
Daikan Nohara

MC: Yosuke Meguro, Tomohiro Kobayashi

bottom of page